Aldring og legemidler: START- og STOPP-kriteriene (scroll ned til tabell 1 og tabell 2)

(/legemidler/Pasientgrupper-og-individualisering/aldring-og-legemidler-stopp-verktoyet?lenkedetaljer=vis)