Forarbeider til Helsepersonelloven

(http://www.helsebiblioteket.no/lover-og-regler/forarbeider-til-helsepersonelloven)