Forskrift om grossistvirksomhet med legemidler

(http://www.helsebiblioteket.no/lover-og-regler/forskrift-om-grossistvirksomhet-med-legemidler)