Forskrift om habilitering og rehabilitering

(http://www.helsebiblioteket.no/lover-og-regler/forskrift-om-habilitering-og-rehabilitering)