Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

(http://www.helsebiblioteket.no/lover-og-regler/forskrift-om-handtering-av-medisinsk-utstyr)