Forskrift om innførsel, transport og annen håndtering av materiale som er smittefarlig for mennesker

(http://www.helsebiblioteket.no/lover-og-regler/forskrift-om-innforsel-transport-og-annen-handtering-av-materiale-som-er-smittefarlig-for-mennesker)