Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret og om varsling om smittsomme sykdommer (MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften)

(/lover-og-regler/forskrift-om-innsamling-og-behandling-av-helseopplysninger-i-meldingssytem-for-smittsomme-sykdommer-og-i-tuberkuloseregisteret-og-om-varsling-om-smittsomme-sykdommer-msis-og-tuberkuloseregisterforskriften?lenkedetaljer=vis)