Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM-registerforskriften)

(http://www.helsebiblioteket.no/lover-og-regler/forskrift-om-innsamling-og-behandling-av-helseopplysninger-i-norsk-overvakningssystem-for-antibiotikaresistens-hos-mikrober-norm-registerforskriften)