Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM-registerforskriften)

(/lover-og-regler/forskrift-om-innsamling-og-behandling-av-helseopplysninger-i-norsk-overvakningssystem-for-antibiotikaresistens-hos-mikrober-norm-registerforskriften?lenkedetaljer=vis)