Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK-registerforskriften)

(http://www.helsebiblioteket.no/lover-og-regler/forskrift-om-innsamling-og-behandling-av-helseopplysninger-i-system-for-vaksinasjonskontroll-sysvak-registerforskriften)