Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

(http://www.helsebiblioteket.no/lover-og-regler/forskrift-om-internkontroll-i-sosial-og-helsetjenesten)