Blåreseptforskriften - Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv.

(http://www.helsebiblioteket.no/lover-og-regler/forskrift-om-stonad-til-dekning-av-utgifter-til-viktige-legemidler-mv.blareseptforskriften)