Poliklinisk oppfølging av pasienter etter utskrivning

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/allmennmedisin/poliklinisk-oppfolging-av-pasienter-etter-utskrivning)