E-læringskurs som elektronisk applikasjon for forebygging av pasientskader under elektrokirurgi (diatermi)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/andre-metoder/e-laeringskurs-som-elektronisk-applikasjon-for-forebygging-av-pasientskader-under-elektrokirurgi-diatermi)