Hjemmesykehus for voksne pasienter som alternativ til behandling i sykehus

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/andre-metoder/hjemmesykehus-for-voksne-pasienter-som-alternativ-til-behandling-i-sykehus)