Trabekulær stent bypass mikrokirurgi i behandling av åpenvinklet glaukom

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(http://www.helsebiblioteket.no/mednytt/andre-metoder/trabecular-stent-bypass-microsurgery-for-open-angle-glaucoma)