Klinisk bruk av individuell genomsekvensering (Massiv parallell sekvensering)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(http://www.helsebiblioteket.no/mednytt/diagnostikk/klinisk-bruk-av-individuell-genomsekvensering-massiv-parallell-sekvensering)