Genekspresjonstest (MammaTyper) for subtyping av brystkreft

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/diagnostikk/mammatyper-in-vitro-diagnostic-test-for-determining-breast-cancer-subtypes)