Ultralyddiagnostikk for å bekrefte eller utelukke revmatoid artritt (leddgikt)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/diagnostikk/musculoskeletal-ultrasound-to-confirm-or-rule-out-a-diagnosis-of-rheumatoid-arthritis)