Nye ikke invasive engangssensorer (Neon EEG) for å måle elektriske impulser og overvåke epileptiske anfall hos nyfødte

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/diagnostikk/nye-ikke-invasive-engangssensorer-neon-eeg-for-a-male-elektriske-impulser-og-overvake-epileptiske-anfall-hos-nyfodte)