(http://www.helsebiblioteket.no/mednytt/habilitering-og-rehabilitering)