(http://www.helsebiblioteket.no/mednytt/kreft/?emne=243964&sort=chronological)