Abatacept (Orencia) til andrelinje behandling av psoriasisartritt hos voksne

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/abatacept-orencia-til-andrelinje-behandling-av-psoriasisartritt-hos-voksne)