Allopurinol/lesinurad til behandling av hyperurikemi hos pasienter med urinsyregikt

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/allopurinol-lesinurad-til-behandling-av-hyperurikemi-hos-pasienter-med-urinsyregikt)