Anakinra (Kineret) til behandling av aktiv Stills sykdom inkludert systemisk juvenil idiopatisk artritt og Stills sykdom hos voksne

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/anakinra-kineret-til-behandling-av-aktiv-stills-sykdom-inkludert-systemisk-juvenil-idiopatisk-artritt-og-stills-sykdom-hos-voksne)