Ataluren (Translarna) til behandling av Duchennes muskeldystrofi hos ikke-ambulatoriske pasienter

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/ataluren-translarna-til-behandling-av-duchennes-muskeldystrofi-hos-ikke-ambulatoriske-pasienter)