Ceftarolin fosamil (Zinforo) til behandling av kompliserte infeksjoner hos spedbarn <2 måneder

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/ceftarolin-fosamil-zinforo-til-behandling-av-kompliserte-infeksjoner-hos-spedbarn-2-maneder)