Dupilumab (Dupixent) til behandling av atopisk eksem hos pasienter fra 12-17 år

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/dupilumab-dupixent-til-behandling-av-atopisk-eksem-hos-pasienter-fra-12-17-ar)