Enzalutamide (Xtandi) til behandling av kastrasjonsresistent ikke-metastatisk prostatakreft

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/enzalutamide-xtandi-til-behandling-av-kastrasjonsresistent-ikke-metastatisk-prostatakreft)