Eteplirsen til behandling av Duchennes muskeldystrofi

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(http://www.helsebiblioteket.no/mednytt/legemidler/eteplirsen-til-behandling-av-duchennes-muskeldystrofi)