Fidaksomicin (Dificlir) til behandling av barn og ungdom med Clostridium difficile-infeksjon

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/fidaksomicin-dificlir-til-behandling-av-barn-og-ungdom-med-clostridium-difficile-infeksjon)