Golimumab (Simponi) til behandling av juvenil idiopatisk artritt (barneleddgikt)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/golimumab-simponi-til-behandling-av-juvenil-idiopatisk-artritt-barneleddgikt)