Hydrokortison (Alkindi) til substitusjonsbehandling av binyrebarkinsuffisiens hos spedbarn, barn og ungdom (fra fødsel til < 18 år)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/hydrokortison-alkindi-til-substitusjonsbehandling-av-binyrebarkinsuffisiens-hos-spedbarn-barn-og-ungdom-fra-fodsel-til-18-ar)