Insulin aspart (Fiasp) til behandling av diabetes mellitus hos barn og ungdom fra 1 år og oppover

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/insulin-aspart-fiasp-til-behandling-av-diabetes-mellitus-hos-barn-og-ungdom-fra-1-ar-og-oppover)