Natriumoksybat til behandling av narkolepsi med katapleksi hos barn fra 7 år og eldre

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/natriumoksybat-til-behandling-av-narkolepsi-med-katapleksi-hos-barn-fra-7-ar-og-eldre)