Sarilumab til behandling av moderat til alvorlig aktiv revmatoid artritt (RA)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/sarilumab-til-behandling-av-moderat-til-alvorlig-aktiv-revmatoid-artritt-ra)