Tildrakizumab i behandling av moderat til alvorlig psoriasis

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/tildrakizumab-i-behandling-av-moderat-til-alvorlig-psoriasis)