Tocilizumab (RoActemra) til behandling av barneleddgikt

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/tocilizumab-roactemra-til-behandling-av-barneleddgikt)