Tocilizumab (RoActemra) til behandling av kjempecellearteritt

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/tocilizumab-roactemra-til-behandling-av-kjempecellearteritt)