Levertransplantasjon fra levende donor

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(http://www.helsebiblioteket.no/mednytt/mage-og-tarm/levertransplantasjon-fra-levende-donor)