Eculizumab (Soliris) til behandling av pasienter med behandlingsrefraktær generalisert myasthenia gravis

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/muskel-og-skjelett/eculizumab-soliris-til-behandling-av-pasienter-med-behandlingsrefraktaer-generalisert-myasthenia-gravis)