Autolog stamcelletransplantasjon for atakkvis multippel sklerose (RRMS)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(http://www.helsebiblioteket.no/mednytt/nevrologi/autologous-haematopoietic-stem-cell-transplantation-for-relapsing-remitting-multiple-sclerosis)