Implantasjon av kunstig hornhinne (keratoprotese) når normal hornhinnetransplantasjon ikke er mulig

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/oye/implantasjon-av-kunstig-hornhinne-keratoprotese-nar-normal-hornhinnetransplantasjon-ikke-er-mulig)