(http://www.helsebiblioteket.no/mednytt/psykisk-helse)