(http://www.helsebiblioteket.no/mednytt/sjeldne-diagnoser)