Endoskopisk lungevolumreduksjon ved emfysem

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/endobronchial-valve-insertion-to-reduce-lung-volume-in-emphysema)