Endoskopisk bipolar radiofrekvensablasjon for behandling av galleobstruksjon forårsaket av kreft

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/endoscopic-bipolar-radiofrequency-ablation-for-treating-biliary-obstruction-caused-by-cancer)