Glysure intravaskulært glucose-overvåkingssystem for glukose kontroll under intensivbehandling

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/glysure-intravaskulaert-glucose-overvakingssystem-for-glukose-kontroll-under-intensivbehandling)