Ikke-invasiv måling og overvåkning av intrakranielt trykk via øyet (Cerepress™ og Vittamed 205™)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/ikke-invasiv-maling-og-overvakning-av-intrakranielt-trykk-via-oyet-cerepress-og-vittamed-205)