Lysprodusrende sovemaske (Noctura 400) for diabetisk retinopati og diabetisk makulaødem

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/noctura-400-sleep-mask-for-diabetic-retinopathy-and-diabetic-macular-oedema)